Wzmianka o Windows 10 Mobile April Update pojawia się na stronie Microsoft

Aktualizacja Windows 10 April 2018 Update została udostępniona dla komputerów w ostatnim dniu kwietnia. Posiadacze telefonów musieli obejść się smakiem i otrzymali wyłącznie zbiorczą aktualizację systemu Windows 10 Mobile. Na stronie pomocy technicznej Microsoft pojawiła się jednak informacja o aktualizacji April 2018 Update również dla mobilnej wersji systemu.

Powyższą informację znajdziecie odwiedzając stronę pomocy technicznej Microsoft. Jest to jedyne miejsce, w którym możemy znaleźć wzmiankę o aktualizacji Windows 10 Mobile April 2018 Update. Po przełączeniu języka strony na polski widnieje informacja wyłącznie o aktualizacji dla twórców, która została udostępniona jako ostatnia dla telefonów.

Jest to z całą pewnością błąd i w ciągu kilku dni zostanie poprawiony przez Microsoft. Nasz poprzedni artykuł pt. Windows 10 Mobile odszedł w milczeniu jest w dalszym ciągu aktualny ponieważ prawdopodobieństwo udostępnienia kwietniowej aktualizacji dla telefonów jest równe zeru. Osoby korzystające z mobilnego systemu Windows 10 będą otrzymywać wyłącznie poprawki bezpieczeństwa w formie zbiorczych, comiesięcznych aktualizacji. Daty zakończenia wsparcia dla poszczególnych wersji systemu Windows 10 Mobile znajdziecie w tym artykule.

Źródło: Windows Latest