Aktualizacje PC w programie Windows Insider tymczasowo wstrzymane

Microsoft wprowadził jakiś czas temu nowy mechanizm aktualizacji o nazwie Unified Update Platform w programie Windows Insider, który w pierwszej kolejności zadebiutował na telefonach z systemem Windows 10 Mobile. Teraz ten sam mechanizm jest wprowadzany do komputerów i w związku tym uczestnicy niejawnego programu testów zapisani do wolnego oraz szybkiego kręgu nie otrzymają nowej aktualizacji do momentu pełnego wprowadzenia nowego mechanizmu.

Nowy mechanizm UUP trafił do rozgałęzienia Redstone 2 w telefonach z systemem Windows 10 Mobile wraz w udostępnieniem kompilacji testowej o numerze Build 14959. Przeszło po miesiącu Microsoft rozpoczął wprowadzanie tego samego mechanizmu do komputerów zapisanych do programu Windows Insider. Dla przypomnienia podaję najważniejsze korzyści płynące z wprowadzenia nowego systemu aktualizacji:

  • Różnicowe pobieranie aktualizacji. Dzięki tej funkcji użytkownicy telefonów oraz komputerów nie będę musieli pobierać całej kompilacji a jedynie pliki, które zostały dodane lub uległy zmianom. W przypadku komputerów rozmiar aktualizacji może ulec zmniejszeniu nawet o 35%. W niedługim czasie funkcja ta zostanie udostępniona uczestnikom programu Windows Insider. Oficjalnie funkcja pojawi się dopiero w kolejnej dużej aktualizacji Windows 10 Creators Update.
  • Zmieniony sposób sprawdzania aktualizacji. Zmieniony sposób sprawdzania aktualizacji sprawia, że proces ten staje się bardziej wydajny. Dzięki nowemu mechanizmowi UUP ilość danych wysyłanych do urządzeń jak również ilość procesów wykonywanych zostanie znacząco zredukowane. Przede wszystkim zmiana ta jest istotna dla telefonów. Kiedy nasze urządzenie będzie sprawdzać aktualizacje, usługa Windows Update oceni, które aktualizacje są potrzebne dla danego urządzenia. W związku z tym, że większość tego procesu będzie odbywać się za pomocą usługi Windows Update pozwoli to na znaczące skrócenie czasu sprawdzania aktualizacji.
  • Obowiązujące kompilacje. Dzięki wprowadzeniu UUP dla telefonów możliwe będzie aktualizowanie do najnowszej wersji systemu bez konieczności wykonywania pośrednich aktualizacji. Do tej pory było to możliwe wyłącznie na komputerach, ale dzięki wprowadzeniu nowego mechanizmu aktualizacji, funkcja ta dostępna jest również na telefonach.

Niestety nie wiadomo jak długo będzie wprowadzany nowy mechanizm UUP do komputerów zapisanych do szybkiego oraz wolnego kręgu Windows Insider, ale wiadomo, że do momentu wprowadzenia UUP nie pojawią się żadne nowe kompilacje w tych kręgach. Pamiętajcie, że nowy mechanizm został już wprowadzony do mobilnej wersji systemu Windows 10 więc nasze telefony zapisane do programu Windows Insider (Slow Ring, Fast Ring) są gotowe na odbieranie nowych aktualizacji.

Źródło: Centrum opinii