W przyszłym roku zostaną zniesione dodatkowe opłaty roamingowe w UE

Od dziesięciu lat Komisja intensywnie pracuje nad obniżeniem opłat naliczanych przez operatorów telefonii komórkowej za korzystanie z telefonu komórkowego podczas podróży służbowych lub na wakacjach za granicą. Od 2007 r. opłaty roamingowe spadły o ponad 90 proc. W 2015 r., na podstawie wniosku Komisji Europejskiej, Parlament Europejski i Rada zgodziły się całkowicie znieść opłaty roamingowe w przypadku osób podróżujących okresowo w obrębie UE. System „Roam like at home” polega na tym, że klienci płacą za usługi roamingowe ceny krajowe, bez względu na to, w którym kraju UE się znajdują. System wejdzie w życie w czerwcu 2017 r.

Roaming UE

Nowy system naliczania opłat roamingowych będzie działał zgodnie z tzw. zasadą uczciwego korzystania. Konsumenci korzystający ze swoich urządzeń przenośnych za granicą nie będą podlegać ograniczeniom czasowym ani ilościowym. Jednocześnie nowy system przewiduje solidne zabezpieczenia chroniące operatorów przed ewentualnymi nadużyciami. Komisarze UE przedyskutowali projekt, który umożliwi podróżnym korzystającym z karty SIM wydanej w państwie członkowskim, w którym zamieszkują lub z którym są trwale związani, korzystanie z urządzeń przenośnych w innych krajach UE na takich samych warunkach jak w tym kraju.

Solidne zabezpieczenia dla operatorów

1) Zabezpieczenia przed nadużyciami związanymi z miejscem zamieszkania lub trwałymi związkami z określonym krajem UE

Usługi roamingowe są przeznaczone dla podróżujących. Nowe przepisy pozwolą operatorom na sprawdzanie sposobów użytkowania, aby uniknąć nadużyć mechanizmu „Roam like at home” (czyli świadczenia usług roamingu po cenach usług krajowych). Niepełna lista kryteriów:

  • niewielka aktywność krajowa w porównaniu z aktywnością na roamingu,
  • długi okres nieaktywności karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, na roamingu,
  • abonament i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego konsumenta w ramach roamingu.

W takich przypadkach operatorzy będą musieli zwrócić uwagę konsumentom. Tylko po spełnieniu tych warunków operatorzy będą mogli naliczać niewielkie opłaty (Komisja proponuje następujące pułapy: 0,04 euro/min za połączenie, 0,01 euro za SMS oraz 0,0085 euro/MB za transfer danych). Na wypadek sporów operator musi wprowadzić odpowiednie procedury umożliwiające złożenie skargi. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany, klient może złożyć skargę do krajowego organu regulacyjnego, który rozstrzygnie sprawę.

Nadużycia mogą również polegać na masowym skupowaniu, a następnie odsprzedaży kart SIM w celu ich ciągłego wykorzystywania poza krajem, w którym działa wydający je operator. W takich przypadkach operator będzie mógł podjąć natychmiastowe i proporcjonalne środki zaradcze oraz poinformować o nich krajowe urzędy regulacyjne.

2) Zabezpieczenia na wypadek wyjątkowych sytuacji na rynkach krajowych

W razie wzrostu cen na konkretnych rynkach lub innych okoliczności wpływających negatywnie na sytuację konsumentów krajowych operatorzy będę mogli wystąpić z systemu „Roam like at home”, dzięki czemu, o ile wyrazi na to zgodę krajowy organ regulacyjny, będą mogli tymczasowo naliczać te same niewielkie opłaty (0,04 euro/min za połączenia, 0,01 euro za SMS i 0,0085 euro/MB za transfer danych). W tym celu operatorzy będą musieli udowodnić, że system „Roam like at home” stanowi zagrożenie dla ich systemu naliczania opłat krajowych.

Źródło: Informacja prasowa Komisji Europejskiej