Microsoft widzi przyszłość w sektorze konsumenckim Windows Mobile

Microsoft wielokrotnie zobowiązywał się do dalszego wspierania systemu Windows 10 Mobile w sektorze biznesowym. Mamy dla Was dobrą informację ponieważ ten sektor, jak się okazuje, nie jest jedynym, w którym korporacja z Redmond widzi swoją przyszłość. Rynek konsumencki staje się równie istotny czego dowodem jest jasna wizja przedstawiana ochotnikom na nowe, menedżerskie stanowiska pracy w zespole Windows Mobile.

Na stronie careers.microsoft.com, na której Microsoft publikuje aktualne oferty pracy pojawiły się nowe stanowiska menedżerskie. Gigant z Redmond poszukuje pracowników na stanowiska Program Manager II oraz Senior Program Manager w dziale Windows and Devices Group. Wraz z pojawieniem się nowych ofert pracy Microsoft postanowił podzielić się swoją wizją odnośnie dalszych losów mobilnego systemu Windows:

In the mobile-first, cloud-first world Windows Mobile remains an important and strategic piece for Microsoft. We are uniquely positioned to support our Enterprise customers, OEM and Mobile partners who continue to invest in our platform and the consumers who are adapting connectivity scenarios like Continuum. An agile and nimble organization is being created in the Windows and Devices Group (WDG) to support this charter and deliver on the security, manageability features for Enterprises and consumers and be part of the cutting-edge long term investments in Mobile.

W świecie opartym na rozwiązaniach mobilnych oraz chmurowych system Windows Mobile pozostaje istotną i strategiczną częścią firmy Microsoft. Jesteśmy w doskonałej pozycji, aby wspierać naszych klientów korporacyjnych, partnerów OEM oraz partnerów mobilnych, którzy w dalszym ciągu inwestują w naszą platformę oraz naszych konsumentów, którzy wdrażają takie scenariusze połączeń jak Continuum. W zespole Windows and Devices Group tworzona jest biegła i sprawna organizacja, która wesprze te rozwiązania i zapewni bezpieczeństwo oraz funkcje zarządzania dla przedsiębiorstw i konsumentów oraz będzie stanowić część najnowocześniejszych, długoterminowych inwestycji w mobilność.

Poniżej zamieszczam odnośniki do najnowszych ofert pracy w zespole Windows Mobile:

Nowe oferty pracy na stanowiska menedżerskie w dziale Windows Mobile oraz powyższa wizja systemu to potwierdzenia na to, że Microsoft w dalszym ciągu jest w pełni zaangażowany w rozwój mobilnego systemu Windows nie tylko w sektorze biznesowym, ale również na rynku konsumenckim.

Źródło: Twitter