Microsoft po raz kolejny potwierdza dalszy rozwój Windows 10 Mobile

Strategia Microsoft odnośnie mobilnej dziesiątki pozostaje niezmienna. System jest i będzie w dalszym ciągu rozwijany a nowe telefony pojawią się w przyszłym roku. W zeszłym tygodniu Terry Myerson, Microsoft Executive Vice President of Windows and Devices, udzielił w wywiadzie dla Mary-Jo Foley pozytywnej odpowiedzi na jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących przyszłości systemu Windows 10 Mobile.

MJF: I realize this year was a year when Microsoft planned not to release any new Windows Phones itself. But the question I keep getting is why is Microsoft wasting time updating Windows Mobile when the market share is one percent? You don’t have that many phone OEMs. Why not just say, you know, maybe we’ll come back some day, but for now, let’s just stop playing around with mobile.

MYERSON: Technically, there are really two things that are unique about Windows Mobile. One is cellular connectivity and the other one is the ARM processors that are there. And I think both cellular connectivity and ARM processors have a role in the technical landscape of the future.

So we’re going to continue to invest in ARM and cellular. And while I’m not saying what type of device, I think we’ll see devices there, Windows devices, that use ARM chips. I think we’ll see devices that have cellular connectivity.

When you stop investing in these things, it’s super hard, super, super hard to restart. And at Microsoft we have a few of those examples where we stopped. Sometimes, when you’re investing into growth. it’s easier, but when you’re investing for technical strategy or things like that, sometimes people can question it — like you’re doing right now. But especially among your readers, I don’t think there’s much debate that ARM processors have a role in the future. And cellular connectivity does as well.

MJF: Zdaję sobie sprawę, że w tym roku Microsoft nie planował nowych telefonów z systemem Windows. Dlaczego Microsoft traci czas aktualizując system Windows 10 Mobile podczas kiedy globalny udział w rynku wynosi jeden procent? Nie posiadacie zbyt wielu producentów telefonów OEM. Może nadszedł moment, w którym wystarczy powiedzieć, że wrócimy pewnego dnia, ale teraz wstrzymujemy prace nad telefonami.

MYERSON: Technicznie rzecz biorąc, występują dwie wyjątkowe rzeczy na temat systemu Windows Mobile. Pierwszą z nich jest łączność komórkowa a druga to procesory ARM. Uważam, że oba elementy odgrywają rolę w technicznym krajobrazie przyszłości.

W związku z tym mamy zamiar w dalszym ciągu inwestować w procesory ARM oraz w łączność komórkową. Na tę chwilę nie wiem jaki to będzie typ urządzenia, ale uważam, że ujrzymy nowe urządzenia z procesorami ARM oraz z łącznością komórkową.

Po wstrzymaniu inwestowania w tego typu rzeczy będzie niezmiernie ciężko powrócić do tego biznesu. Mamy kilka przykładów kiedy zaprzestaliśmy. Czasami kiedy inwestujesz w rozwój to jest łatwiej, ale kiedy inwestujesz w techniczną strategię lub podobne rzeczy zdarza się, że ludzie to kwestionują – tak jak Ty robisz to teraz. Sądzę, że szczególnie wśród Twoich czytelników, nie znajdziemy zbyt wielu osób, które mają wątpliwości co do tego, że procesory ARM będą odgrywać ważną rolę w przyszłości. To samo dotyczy łączności komórkowej.

Microsoft po raz kolejny rozwiał wątpliwości dotyczące przyszłości systemu Windows 10 Mobile. Korporacja z Redmond w swoich planach na przyszłość umieszcza zarówno procesory ARM jak również łączność komórkową a to oznacza, że prędzej czy później zobaczymy nowe telefony. Być może będą to urządzenia z linii Surface a być może coś zupełnie innego. Czas pokaże, ale jednego możemy być pewni – w niedalekiej przyszłości powstaną nowe telefony z systemem Windows 10 Mobile.

Źródło: AAWP