Microsoft udostępni dużą aktualizację map dla aplikacji Mapy i usługi Bing

Microsoft wraz z aktualizacją systemu Windows 10 w wersji Creators Update 1703 wprowadził nowy silnik wyświetlania map w aplikacji Mapy oraz w usłudze Bing. Nowy silnik korzysta wyłącznie z danych Bing, które okazały się przestarzałe co z kolei spowodowało niezadowolenie wśród użytkowników telefonów i komputerów z systemem Windows 10. Użytkownicy zostali przełączeni z aktualnych map HERE na nieaktualne mapy Bing. Microsoft obiecuje, że jeszcze w tym roku otrzymamy dużą aktualizację map.

Loren E. Hillberg, kierownik działu Bing Maps w Microsoft, potwierdził, że mapy będą w dalszym ciągu rozwijane a efekty pracy zobaczymy latem tego roku. Poniżej wklejam całą wypowiedź jakiej udzielił dla portalu AAWP:

I would like to give you some sense of what we are doing and how we will be working on this in the future.

As you pointed out, in some cases our maps data is stale. As you are aware, we get our underlying map data from HERE and then process this data to bring it into our Bing Maps and Windows Map App experiences. Occasionally this process encounters delays. However, we have been speeding up our data processing and expect an update to be available this summer.

We continue to invest in our maps and will continue to enhance data freshness as we move forward. Hopefully, in the not too distant future, this type of delay will be a thing of the past.

Z powyższej wypowiedzi dowiadujemy się, że Microsoft otrzymuje dane map od dostawcy HERE a następnie przetwarza je na własny użytek do aplikacji Bing Maps oraz Mapy Windows. Do tej pory proces przetwarzania był bardzo powolny, ale według zapewnień w niedługim czasie ma przyspieszyć. Efektem prac ma być udostępnienie dużej aktualizacji map, która pojawi się latem tego roku. Przy okazji dowiadujemy się również, że Microsoft w dalszym ciągu zamierza rozwijać oraz inwestować w mapy Bing.

Na aktualizacji map skorzystają posiadacze telefonów oraz komputerów z systemem Windows 10 oraz użytkownicy korzystający z usługi Bing Maps. Na pozostałych systemach konkurencja jest ogromna i obawiam się, że Microsoft nie będzie w stanie podjąć walki w segmencie map i nawigacji online.